Nabywanie umiejętności społecznych to szczególnie istotny element w procesie rozwoju każdego dziecka tego w wieku szkolnym jak i przedszkolaka, ponieważ każde z nich musi funkcjonować w grupie przedszkolnej, środowisku rodzinnym, ogólnie pojętym społeczeństwie. Zajęcia TUS dają dzieciom możliwość nabywania umiejętności nawiązywanie nowych relacji z rówieśnikami  a także pozwalają na zbudowanie i doskonalenie określonych kompetencji, dzięki którym nabędą mocnych podstaw dla ich przyszłych, pozytywnych relacji z innymi osobami. Czas a także wysiłek, który zostanie poświęcony na nabywanie umiejętności społecznych u dzieci, zaprocentuje w przyszłości dając im możliwość pokonywania przeszkód oraz osiągania wyznaczonych sobie celów.

Dla kogo jest TUS?

  • każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym,
  • dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
  • dla dzieci z ADHD,
  • dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • dzieci, które nie mają diagnozy, ale z różnych powodów doświadczają trudności
    w funkcjonowaniu w grupie,
  • osób, które doświadczyły choroby psychicznej, jako element terapii i rehabilitacji,

Zajęcia w ramach nabywania umiejętności społecznych obejmują wiele ważnych obszarów,  są one usprawniane w zależności od potrzeb danego dziecka podczas spotkań grupowych.

Jednym z obszarów realizowanych podczas zajęć są umiejętności społeczne. Dzieci uczą się od najmłodszych lat, jak funkcjonować w społeczeństwie poprzez obserwację, naśladowanie
i doświadczenie. TUS zapewnia możliwość nabywania wzorców takich jak: kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała, przestrzeń osobista, które pomagają dzieciom w budowaniu  kontaktów interpersonalnych niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji z innymi.

Dzieci, osoby z  trudnościami w komunikacji mają możliwość nabycia  umiejętności słuchania, reagowania na wypowiedzi innych,  kontrolę tonu głosu, prowadzenie dialogu, pytania zwrotne.

Dzieci bardzo często doświadczają intensywnych emocji, które z trudem albo wcale nie potrafią nazwać a niejednokrotnie nie mają umiejętności kontrolowania ich, przez co dochodzi do ich eskalacji w sposób nieakceptowalny społecznie. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania i rozpoznawania różnych emocji oraz możliwość kontrolowania i stopniowania ich. Zatem każdy kto ma umiejętność rozpoznawania i kontrolowania emocji może w dużo bardziej świadomy i szczęśliwy sposób uczestniczyć w życiu społecznym.

Bardzo ważnym elementem jest nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z jakimi się spotykają. Podczas zajęć dzieci mają możliwość nauczenia się i przetrenowania w jaki mogą się obronić, reagować na zaczepki, podpuszczanie ze strony rówieśników ale także bardzo ważny aspekt zajęć obejmuje poszukiwanie pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach
z którymi mają do czynienia na co dzień.

Wiele dzieci boryka się także z bardzo niskim poziomem współpracy w grupie, co jest przyczyną licznych konfliktów, silnych emocji oraz poczucia odrzucenia. Dzięki uczestnictwu w zajęciach podczas treningów pracy w grupie dzieci poznają dlaczego ważne są kompromisy oraz w jaki sposób się je osiąga.  Poznawanie dlaczego ważne jest planowanie pracy a także planowanie wspólnych działań zapewnia ograniczenie konfliktów a także uświadomienie wyznaczenie na stracie zasad wspólnych działań.

W trakcie zajęć dzieci mają możliwość uświadomienia sobie swoich mocnych stron, które należy rozwijać i na nich bazować ale także co jest ich słabą stroną.

Rodzicu jeżeli Twoje dziecko ma trudności w obszarze kompetencji społecznych, nie warto czekać. Uczestnictwo w zajęciach TUS da Twojemu dziecku komfort, umiejętność adaptacji w różnych życiowych sytuacjach oraz radość z budowania pozytywnych relacji społecznych.

 

Źródło: na bazie szkolenia TUS, Fundacja Pomoc Autyzm

About Author